Home

Geloeif Mè Goed

1ste plaats bij de kleine groepen

Onze activiteiten

 

Hier vind je binnenkort al onze activiteiten

Eetfestijn

 

Oktober

BBQ

 

Eerste weekend van juni

Koekenverkoop

 

December - Januari

Operausje Koekoek

 

De verkiezingen stoon vèr de deir, dus oeig toit vèr ‘operausje koekoek’: et charmeoffensief woormee da de poletiekers de erten van de Oilsjteneers willen veroeveren. Zes joor woren ze op eer gemak en stauken z’eer weg. Mor naa ziede ze oeveraal in et strootbeldj verschoinen. GMG sprekt van wore koekoekspolletiek: iëst ziede ze nie… mor na ziede ze wel.

2018 is hét jaar van Geloeif Mè Goed.

 

2018 is het jaar van Geloeif Mè Goed. Gewoonweg alles lijkt te lukken voor de kleine groep. Begin 2018 sloten de carnavalisten een overeenkomst met schuldeisers na een brand aan hun praalwagen, een dossier dat aansleepte sinds 2004. Op carnavalsmaandag wonnen ze in de categorie van de klein groepen. Geloeif Mè Goed wist bij de kleine groepen te overtuigen met hun thema ‘Operausje Koekoek’, een verwijzing naar de vele politici die opduiken in het verkiezingsjaar 2018. “We kunnen eindelijk een streep trekken onder het verleden”, zeggen de carnavalisten, waarvan een derde betrokken was bij de brand. “Er komen steeds meer nieuwe leden bij, laat dat de start zijn van een nieuw elan voor de groep.”

 

Bron: Het Laatste Nieuws - 13 februari 2018

ontstaan

 

Er was eens …iejnen zekeren Guy Steeman, die mè carnaval 2001 et “aat zot” in zenne kop kreeg en zoi : ,,As mèn na ne kiejr zelf ne carnavalgroep iniejnstaken … zou da na giejn goe gedacht zen ?” Woarop da ne nichtere pee oit zen omgevink zoi : ,, Voil Guy’ken ( want azoei kaan giejl Oilsjt em ), geloeif mè goed, das nogal e spel zenne moateken om da gedoan te kroigen !”

 

 

Copyright. All Rights Reserved