Thema: 'Frinketten mé Bockie'

De gezelligsten bok oit ons stee, lotj ons culinair genieten op tv. Aal doine fret et ei giejn naum, komde geir isj proeven on ons kraum?

Mobirise

Geloeif Mè Goed:

"Voor 'deel A' in 2024, kies je best toch een totaal ander idee en de inspiratie vonden we bij onze lokale BV 'Bockie De Repper'.

Deze vrolijke Aalstenaar haalt nog steeds zijn beste niveau als het centrale thema in zijn 'werk' draait rond eten en drinken, met de nadruk op 'calorierijk eten' (fastfood in de volksmond).

Hij brengt onze stad positief in beeld, door Oilsjt op de kaart te zetten als een 'mekka' voor de betere 'streetfood'.

Wij gaan proberen om 'de gezelligste bok uit onze stad' een culinair plezier te doen!

Al dat eten, ongelooflijk!

Komen jullie eens proeven aan onze kraampjes??"

"Wat je mag verwachten?

Ludieke ambiance, creatieve kostuums 'in Bockie style' en een wervelend spektakel!

Komt dat zien: 4 duwkarren vol lekkers, een grote foodtruck getrokken door 4 bokken én als 'grootste bok' ... Bockie zelf!

We trekken erop uit met liefst 41 gekostumeerden: 24 dansers, 8 duwers en nog 9 mensen op de wagen.

Alles wordt in goede banen geleid door 13 begeleiders.

Om na de stoet te ontspannen, staat onze pompier 'gepimpt' op het Vredeplein.


Bedankt Carnavalaalstkoentje voor de tekst!

Carnaval 2024

Onze Sponsors

En past op ge kindjt de kleinen dakweirker oeik bellen ver groeite weireken eing 

Verhuur van springkastelen,party- en plooitenten ,buffet- en statafels,klapstoelen met of zonder hoezen.
Apparaten zoals soepketel, pannenkoekenplaat, percolator,bakfrigo... Warmtekanon op gas/stookolie,terrasverwarmers

ONTSTAAN VAN GELOEIF ME GOED
Er was eens …iejnen zekeren Guy Steeman, die mè carnaval 2001 et “aat zot” in zenne kop kreeg en zoi : ,,As mèn na ne kiejr zelf ne carnavalgroep iniejnstaken … zou da na giejn goe gedacht zen ?” Woarop da ne nichtere pee oit zen omgevink zoi : ,, Voil Guy’ken ( want azoei kaan giejl Oilsjt em ), geloeif mè goed, das nogal e spel zenne moateken om da gedoan te kroigen !”
Onze veerzitter kennende was da alliejn al genoeg mottevouschje om een groepken oit de grond te stampen. En voila, de misère was vertrokken…

Al rap kost veerzitter Guy e poar mensjen bè eer schabbernakken pakken om de “grondbeginschjelen” van AKV Geloeif Mè Goed vast te leggen. Bè de iejste slachtoffers woaren ons Nadia De Clercq ( Guy zen vraa,dus die kost er zowieso al ne miejr vantissen, ochiejre ‘t schoap ) en kersverse papa Bart Jansegers ( ex-Kalischj ). Mè den Bart emmen men traves nie alliejn ne vriejn lasser in hois g’oltj, mor oeik ne kandidoot vèr 2003 !! Onder et motto : bennek giejne kandidoot … ‘k ben tein toch ne “graaleken” goan we der noste joar een ferme lap op geven. Sorry Bart, as de veerzitter zeit ”a oangeven Bart” tein is da oeik “a oangeven”. Zie regel iejn ( de veerzitter eet attet geloik ) en regel iejn bis ( eet’n giejn geloik, geeft tein toch mor geloik ) van et hoisreglement.


Alsof dat spel nog nie compleet was, kwam er doar ne zekeren Eddy Sturtewagen op t appel. As ge sprekt van ne wiejke kader … awel da d’ist er iejnen. Brave menschj zenne, doar nie van, alliejn tegen verjoarenziet’n gralek tegen op. Ten bloift “den bliejken” liever thois op zenne zetel liggen in plosj van onder de mensjen te kommen. We gon der wel direct boizeggen : e geeft wel altet de toeloatink on ons Heidi Steeman (zen vriendin ) om op zenne verjoardag iet te geven op zoin kosten. Iet wa da ze zoi natierlek mor al te geiren doet niewoar !! Heidi, daumes en iern, keje blingelings erken’ oan eer abrikoeze-velleken. Das iet was ze volledig eet te danken on eer weirk ( as verantwoerdelekke van den bjoetieshop Yves Rocher in de Kattestroat meegde nie teveel slap vel emmen eihn, das e foit ! ). 

Oeik bè de iejste lichtink van Geloeif Mè Goed emmen men ons Cindy Lievens en Lieve De Backer. Terwoil da Cindy vollenbak et zwoardere weirk oant liejren is ( lassen o.a. ) en eer verantwoerdelek steltj vèr de proeper annen van de groepsleden, aaft Lieve eer miejr beizig mè et geraffineerde weirk : dans en vroi expressie. As veermauleg lid van de welbekendje Groovie’s van Patrick de Kenink, mag da zeiker giejn probleem vermen. Woar da men echter wel ewa schrik vèr emmen, is da e poar mensjen van onze groep (stoive kapstokken as da men zen) dennen grand-écard in de stoet nie goe gon kenne verweirken. Mor… ter wert oan getraint!
Content oever de manschappen da’tem al at bè-ienjn gekreigen, was de Guy echter toch nog ewa op zoek nor extra jonk geweldj. Kandidoot prinsj carnaval Ivo De Troyer ( jawel, weeral ne kandidoot in ons groepken) eet echter jonk geweldj genoeg zitten in zen campagneteam en steldjen direct e poar zotte foeir-oapen veern oan de groep : Filip Gits en zen vriendin Sofie Geldhof, Steve “de blomkoeil” Verleysen en Nick De Batselier deden als gevolg eer “Bloide Intreide” in de groep. Elk van dees vier eeje zeker al gezing, want ze zen mè het vaste campagneteam van Ivo op ieder baal en eetfestoin oanwezig. Miejr zelfs, ze vermen mè ere vieren het secretarioot van den Ivo !! ‘ K goan der wel direct boizeggen, as ge geren mè de Filip inschj afsprekt, vroagt a tein mor direct nen dag congée. Da ventjen is miejstal oeveraal nen dag of twiej te loat ziede ! ‘K vroag mè af of dat’n op zenne oigen traadag op toit in de ‘fiejstzoal’ goat zen ? 
Oeik regelmoateg op de boan mè onzen Ivo is Kristof Audenaert. Oigenlek at Kristof ambiesjes om bè de Gillissen te goan, mor zennen dans bleek ietwa te moeilek te zen ver die maanen. De soeplesse en elleganse waarop da onze Kristof mè dè appelsienen smeet, kostten ze doar nie evenoaren. Toen da de Gillissen tot de concloezje kwamen da zoinen dans om de voif-voet resulteerde in verrokken eirmen en doeizende bloaren op eer voeten was de keze rap gemokt: nomineren vèr vertrek. Doarmee da weir em inextremisch in hois kosten hoalen. En een chance, want de Guy kaan zennen hulp in den isimo zeiker appreciëren. 
Toen da Anneken “Babbelbox” Gits de groep kwamp vervolleidigen wiert er wel efkes gevriejst da aal da jonk geweldj deer eer op et verkierjde pad zou terecht kommen. Ons Ann eet, in tegenstelling tot eer brier die al content is mè e simpel pintjen, nogal een dier moileken wa da drank betreft. Mè veel gemak ee zoi de groep liejren Wodka Redbull drinken (lees : zoipen) !! Weir die terveren nog noeit van de braselken atten g’oeirt, zitten naa mè het groeite probleem da men niveranst nie miejr teiven binnekommen as zoi der boi is. Ge meegt gerest zen, as zoi der boi is, tein eje gegarandeert van de gaas. Anneken … ’t is aal aa faat !
Op nen bepoldje moment zag Sofie’ken in da giejl da groepken oigenlek famille was van mekander en da zoi gerest oeik vèr een leverink familleleden kost zergen. Eer twiej familleleden, Andy en Elke Van DeVyver, kwampen ne kiejr zing in den hangaar en ze woaren direct verkocht. “Sportingboy” Andy wist ons al rap te vertellen da ze oigenlek mè droi’n woaren, want ons Elke is in verwachtink van eer iejste boeleken. In afwachtink da Andy oeik et lidgeld van zen klein boeleke komt inleveren ( hint hint ! ) kenne men mor iejn dingen zeggen: lotj ons oepen da da braaf maaneken of vraaken nie op zen pa’ken mag trekken!! Twiej “platte” kaan de weireld en AKV Geloeif Mè Goed noamelek NIE oan. Van giejl de groep nen dikke, dikke proficiat Elke en Andy. 
We kennen traves van nen echten baby-boem spreken binnen AKV Geloeif Mè Goed, want oeik ex-kandidoot prinsj carnaval Ludwig “Slegt Geklidjen” Janssens en zen vraa Veerle Van Leuven emmen een schoein boeleke op de weireld gezetj. Wie da wiltj kaan in ons lokaul, et café van de Slegten, nog altet achter een doeisken kinjersoiker goan. ‘k Em mè loaten vertellen da die klodden mor enje jannewoare 2002 vervallen, dus … g’etj nog wa toit. 
Onze Kevin Strijpsteen is de jongsten van gans de benje. Ver em goan we een speciaul go-kart verzieng vèr in de stoet, want sinschj da men in Moeirsel zen gon ‘karten’ mè de groep kaan’ nimmer zonder. E eet beloeft te trainen, want “da ze em de leste kiejr van de boan emmen gereen, doar kaan ek nie mè lachen” oi’n gezeit. 
Als leste op ons lestjen volgt nen echten primeur !! Weir emmen noamelek vriej goe nies. Mè et (lodder) oeig op 2004, e joar woarveer da men nog giejnen kandidoat atten, woaren men bezig mè de onderandelingen in verband met de transfer van Kjell Heyman. En das toch wel gelikt zeker ! Weir verwelkommen Kjell mè de woerden : e mag er iet op geven, troelala troelala !! Pas wel op vèr Anneken eihn Kjell, ge wetj wa da’k ierboeven al gezeit em eihn. Da goat a anders een ferme noet kosten zenne maaneken. 
Voila se, naa wetj iederiejn wie da me zen. Natierlek meegde geir ons altet ne kiejr oanspreiken as mèn op d’iejn of d’ander activitoit zen. Ge meegt zelfs inschj e klein pintjen kommen drinken in onzen hangaar as ge da wiltj. Weir emmen oever’t algemiejn nen bak of ‘tieng’ stoan ( merci Bart ), dus … Altet welkom bè AKV Geloeif Mè Goed !!

Locatie

Addres:

carnavalswerkhallen 66/3
9300 Aalst

Address

carnavalswerkhallen 66/3
9300 Aalst

Contacts

Email: info@geloeifmegoed.be

Maak uw eigen website in enkele muilsklikken! Mobirise helpt u de ontwikkeltijd te verkorten door u een veelzijdige website-editor te bieden met een drag-en-drop interface. Mobirise Website Builder maakt leuke, retina- en mobiel-vriendelijke websites met een paar muisklikken. Mobirise is een van de makkelijkste webtools vandaag beschikbaar . Het laat u toe om zoveel websites te ontwerpen als u wilt daar het een desktop-app is.

Site was built with Mobirise